Messy Church

På olika sätt vill vi skapa mötesplatser där människor kan växa tillsammans med varandra och Jesus. Ett sätt är Messy Church, där alla åldrar och hela familjen kan mötas till gemenskap, skapande, lek, måltid och gudstjänst.

Det handlar om att pröva nya sätt för att nå nya sammanhang och se andra möjligheter. Titta gärna in på http://www.nyasattattvarakyrka.se/filmer/ eller https://www.messychurch.org.uk/

Du kan också besöka en lokal församling som inbjuder till Messy Church. Församlingar som har Messy Church i Region Syd är bland annat Tureholmskyrkan, Sösdala, Equmeniakyrkan Trelleborg  och Stadionkyrkan Malmö. Titta gärna in på deras hemsidor för att få aktuella datum.

Kontaktperson

Liselotte Spåre

Liselotte Spåre

Ansvarig för KonfaS samt barn och familj Region Syd

0730-34 50 73

liselotte.spare@equmeniakyrkan.se