Tacksamhet efter rådslag

Observera

Denna text publicerades första gången den 28 november, 2013. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Lördagen den 9 november har sedan länge varit ett datum som lyst extra tydligt i min kalender. Dagen för det första rådslaget i Equmeniakyrkans nybildade region Stockholm. Sedan den nya organisationen sjösattes 1 september har en hel del hunnit hända – vi har ett regionkontor i Lidingö Folkhögskola City lokaler på Bergsgatan 51, det regionala arbetslaget har börjat hitta sina arbetsformer och vi har hunnit med en del församlings- och föreningsbesök och medarbetarmöten. Men, den där mötesplatsen för alla församlingar som det regionala rådslaget utgör, den behövde fortfarande gå av stapeln för att det skulle kännas att vi är på gång. Det är ju de lokala församlingarna som utgör vår region!

Rådslaget i Stockholm

Jag är tacksam för det intresse som visats inför rådslaget och glad över alla dem som hade möjlighet att vara med under dagen. Inte minst i de olika seminarierna fördes viktiga samtal – om hur internationella frågor kan vara levande i våra församlingar, om hur vi jobbar med mångfaldsfrågor, om hur vi kommunicerar på ett sätt så att våra församlingar blir synliga samt om redskap och vägar för församlingsutveckling. Under seminarietiden möttes också regionens förtroenderåd för första gången – också det ett för mig efterlängtat möte.

Rådet kommer vara ett viktigt forum för att resonera om frågor som är viktiga för församlingarna i vår region, om vägar och mål för vår samverkan. Och också för att ge vår regions perspektiv på frågor som berör hela Equmeniakyrkan. Redan i detta första möte gav vi feedback på förslaget till kommande års verksamhetsplan för Equmeniakyrkan. Vi ägnade också mycket tid åt att samtala om vilka möjligheter och utmaningar vi tror är viktiga i vår region. Efter seminarietiden möttes vi alla i storsamling där vi fortsatte samtalet bla om kommunikation – logotyper och namn – och församlingsutveckling.

Korset från rådslaget i Stockholm

Dagen inramades av en inledningsandakt och en avslutningsgudstjänst. Att få be för varandra – en nog så viktig del av dagen. I avslutningsgudstjänsten fick jag och övriga medarbetare förmånen att vara med i en förbönsakt. Vi fick också alla vara med och be för våra församlingar. Lappar i Equmeniakyrkans färger fick symbolisera var sin församling i vår region och de 88 lapparna bildade tillsammans, när bönen var slut, ett kors.

Om ett år ses vi till rådslag igen – men innan dess ser jag fram emot många inspirerande möten i små och större former mellan oss i region Stockholm!

jenny-dobers-2

Jenny Dobers
Regional kyrkoledare

Vill du läsa mitt inledningstal finns det här:  Linjetal, Jenny Dobers