Trygga möten – en kurs för ledare i Equmenia för att skapa trygga miljöer för barn

I alla Equmeniaföreningar ska ledare gå kursen Trygga möten, samt upprepa den var tredje år. Trygga Möten är en av Equmenias grundutbildningar för ledare inom Equmenia. Läs mer