USCh, vad det låter bra

Eva Kunda Neidek är initiativtagare till studentkören USCh. Eva är professionell musiker och körledare, samt ordinerad diakon inom Equmeniakyrkan. Sedan i augusti 2017 är hon anställd i Västerkyrkan som församlingsmusiker, ”Minister of Music”, och finns även med i studentarbetet. Vi tror att hon är den enda i sitt slag.

Vad är USCh?

Uniting Students’ Choir!
Våren 2016 föddes idén i Västerkyrkan i samarbete med Studentprästerna i Lund att öppna upp för en ny slags mötesplats för studenter i Lund, nämligen en sjungande sådan. Lund har ju ett rikt körliv, inte minst för studenter, men fanns kanske behov av fler alternativ? En studentkör med tydlig koppling till kyrkan och Universitetskyrkans studentarbete? Jag blev tillfrågad om att starta en sådan kör till hösten, och så blev det. Sedan starten har studenter från olika sammanhang hittat till oss, flera internationella studenter. Vårt gemensamma språk har blivit engelska.

Vad är typiskt för USCh?

Jag tror att det är atmosfären, som jag skulle vilja beskriva som VERY RELAXED. Varje repetition börjar med en slags drop-in-marginal. Sällan är ens hälften av alla på plats när vi ska börja repetitionen. Jag har lärt mig att förhålla mig till det, men jag försöker vara konsekvent med att alltid starta på utsatt tid. Kanske är det en mix av den akademiska kvarten i Lund och den internationella mångfalden i kören, där vi alla har olika förhållningssätt till tid. Typiskt är också att nästan alla verkar vilja hänga kvar i kyrksalen efter reporna, sittandes och snackandes i kyrkbänkarna. Så en avslappnad och kamratlig atmosfär! Tillåtande och förlåtande, även på det musikaliska planet.

Vem får vara med i USCh?

Alla som vill får vara med. Inga auditions eller intervjuer.

Vad sjunger man i USCh?

Vi sjunger alltifrån äldre hymner till nyskriven musik, reggae, Laleh, afro-amerikanska spirituals, mm. Det viktiga är att sångerna är roliga att sjunga och att de bär de värden och budskap som vi vill lyfter fram i gudstjänsterna där vi sjunger, i Västerkyrkan och i engelskspråkiga gudstjänsterna Domkyrkan.

 Vilken funktion fyller USCh?

Jag vill gärna tro att de som kommer inte känner en press att vara på ett speciellt sätt, utan att det är en inkluderande gemenskap. Musiken finns där, men det sociala är lika viktigt. Vi har återkommande ”potlucks” (knytkalas), vilket också blir fina sammanhang för sångarna att lära känna varandra ännu mer.

Vad tycker du är bäst med USCh?

Den internationella prägeln är rolig, och den känns lite unik i sammanhanget just nu. Det är spännande med grupper som inte är alltför homogena, utan som spretar och drar åt olika håll i karaktärer, personligheter och kulturer. Vi är en lite otämjd skara, både musikaliskt och som grupp, men det är nog som det skall vara!

Karin Olofsdotter & Eva Kunda Neidek