Utbildning för hälso- och sjukvårdsambassadörer i Kongoländerna.

Equmeniakyrkan bedriver ett omfattande samarbete inom hälso- och sjukvård i våra tre samarbetskyrkor i Kongoländerna. De båda Kongoländerna lider av stor fattigdom och hälsosituationen är mycket svår. Kyrkorna har sjukhus och vårdcentraler som betjänar befolkningarna men resurserna är små och de praktiska problemen stora. Från Sverige har vi kunnat finansiera stora insatser bl.a. genom installation av solenergi för livsviktig belysning, inköp av viktig utrustning och vaccination av barn.

För att kunna fortsätta detta arbete behöver vi människor som kan informera om detta viktiga arbete. Lördagen den 24 oktober bjuder vi därför in till ett digitalt utbildningstillfälle för hälsovårdsambassadörer. Vi kommer att ge aktuell information om Kongoländerna och samtala om hur man, mer specifikt, kan engagera sig för hälsovården i de båda Kongo. Utöver detta kommer Equmeniakyrkans missionsinspiratör Karin Åkesson att ge en kortare allmän information om Equmeniakyrkans internationella arbete. Utbildningen är kostnadsfri.

  • Tid: Lördagen den 24 oktober 2020 klockan 10:00-12:30.
  • Plats: Utbildningen är digital. Mer info om detta kommer längre fram.
  • Anmälan till hakan.lilja44@gmail.com.

Vad är då en hälsovårdsambassadör?

  • Som hälsovårdsambassadör får du extra information om situationen i Kongoländerna och om hälso- och sjukvården.
  • Du är beredd att informera om hälsovårdsarbete i Kongo utifrån din tid och dina möjligheter.
  • Du kommer att få inbjudan till fortbildningsdagar och informationstillfällen om hälso- och sjukvården.

Frågor: Johan Lindgren, samordnare för Afrika eller Håkan Lilja, med i Hälso- och sjukvårdsgruppen för Kongo.