Välkomna – än en gång – Matilda och Pauline!

Nu är det klart, vi har en – eller snarare två – regionsamordnare för Equmenia Region Stockholm. Hanna Enbom har slutat sin tjänst för att bli sjukhuspastor och nu är vi klara med rekryteringen av hennes efterträdare. Matilda, som redan är uppskattad föreningsutvecklare hos oss utökar sin tjänst med 25% och blir också regionsamordnare. Pauline har vikarierat för Hanna under våren och vi är glada att få henne som tillsvidareanställd regionsamordnare på 75%. Båda tjänsterna börjar gälla 1 juni. Varmt välkomna, Matilda och Pauline, att fortsätta att tillsammans med regionstyrelsen och kollegorna fördjupa arbetet med ledare, barn och unga i Equmenia. Och du som finns i en förening eller församling: tveka inte att kontakta Matilda och Pauline.

kontakt: https://equmeniakyrkan.se/kontakt/medarbetare/

Jenny Dobers