Sångarförbundets stipendium

Sångarförbundet i Equmeniakyrkan delar årligen ut stipendium á 15 000 kr till ”en person eller grupp som bidrar eller har bidragit till att stimulera vokalmusiken inom Equmeniakyrkan”.

Sångarförbundets stipendium

Sista ansökningsdag 9 november 2020 
Nominera eller ansök till marie.rindborg@equmeniakyrkan.se

Detta stipendium har en mångårig tradition och delas ut en gång per år till minne av Filip Bengtsson, Ingemar Braennstroem och Artur Erikson.

Nomineringsprocessen kommer äga rum under hösten. 

Under rådande pandemi kommer utdelandet ske i det lokala sammanhang som stipendiaten hör hemma i. Sångarförbundets ordförande Kersti Esselwall -Smårs och musikproducent Marie Rindborg besöker den lokala församlingen vid det tillfälle som är lämpligt för sammanhanget, under slutet av terminen eller början av året. Vi tror detta kan få bli en form som kan bli positiv för både stipendiaten och församlingen – att där få dela glädjen kring utdelandet.

Stipendiater