Sångarförbundets stipendium

Sångarförbundet i Equmeniakyrkan delar årligen ut stipendium á 15 000 kr till ”en person eller grupp som bidrar eller har bidragit till att stimulera vokalmusiken inom Equmeniakyrkan”.

Sångarförbundets stipendium

Sista ansökningsdag  31 oktober.

Detta stipendium har en mångårig tradition och delas ut en gång per år till minne av Filip Bengtsson, Ingemar Braennstroem och Artur Erikson.  

Nomineringsprocessen kommer äga rum under hösten. 

Nominera eller ansök

Jag nominerar/ansöker(Obligatoriskt)
Mitt namn (om annan än den nominerade)

Stipendiater

Kontaktperson

Anna-Maria Toftgård

Anna-Maria Toftgård

Musikproducent för Equmeniakyrkans Sångarförbund

0708-47 73 24

anna-maria.toftgard@equmeniakyrkan.se