Vem vill gå till Setomaa?

Observera

Denna text publicerades första gången den 29 april, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

I sydöstra Estland ligger ett område som heter Setomaa. Här, och i den angränsande delen av Ryssland, bor ett folk som heter Setofolket, och som har en säregen, färgstark  kultur och ett eget språk som skiljer sig från Estniska.Lit mer om folket finns att läsa på Setotourism och på Passport.

Kyrkans ställning är ganska svag i denna region. Ett stort problem för Setofolket är att gränsen delar folket, och ibland familjer. Gränsen är inte för dem lika lätt att korsa som det är för oss att åka in i en av våra grannländer. Vår systerkyrka i Estland har tagit ett initiativ att vilja besöka området – inklusive någon dag på ryska sidan – med ett svensk-estniskt ungdomsteam. Det erbjuder en spännande möjlighet att arbeta tillsammans med människor i en annan kultur för att nå ut till ytterligare en annan kultur. En möjlighet att lära känna Setokulturen. Och att skapa relationer med ungdomar i Estland. Veckan planeras tillsammans med en församling som finns i Setomaa.

Information om denna möjlighet har legat på Missionskyrkans hemsida, men nu vill jag lyfta upp möjligheten även här. Nu är det snart dags att besluta om vi kan genomföra detta. Som den makedoniska mannen talade till Paulus: kom över och hjälp oss, hör vi idag församlingen i Setomaa säga samma sak. Det är kanske just du som läser som skall åka dit. Vi behöver en grupp på några ungdomar och ett par ledare som vill satsa en vecka på detta. Om du känner att detta kan vara någonting så är det dags att höra av sig nu på en gång. Så kan vi ge mer information om vad det går ut på.

Gerard Willemsen
Regionsekreterare för Asien och Europa