Publicerat 

Region Syd

hela_syd

Region Syd

Equmenia drömmer om en enda sak, nämligen att barn och unga ska växa i gemenskap med varandra och med Jesus! Den bästa tänkbara plats för att detta skall ske är i de lokala sammanhangen, nämligen i er församling och förening.

Om oss

 

Hitta församling Equmenia Syd

Temadag om återplantering i Jönköping

Återplantering innebär förenklat att en befintlig församling med lokal och etablering i närområdet börjar om på nytt med ny ledning och inriktning.Läs mer

Utbildning i asyl och migrationsfrågor

Välkommen att delta i en tvådagars utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn.Läs mer

Dags att nominera till kyrkostyrelsen

Nu är det tid att hitta de personer som ska sitta i vår kyrkostyrelse – valberedningens arbete är igång och nu välkomnar vi era förslag. Equmeniakyrkan vill vara en en kyrka som kan förvandla mig, dig och världen. Vi vet och tror att alla kan bidra på något sätt för att visa att denna förvandling ärLäs mer

Regionala samordnare för flyktingarbete

Genom de statliga medel som Equmeniakyrkan fick ta del av i december 2015 har Equmeniakyrkan nu kunnat projektanställa fyra samordnare för flyktingarbete.Läs mer