Finbesök i vår villa!

I torsdags, den 9 maj,  fick vi finbesök i vår villa!  Då var det nämligen dags för vårens träff för barn- och ungdomsanställda i församlingar tillhörande Region Sthlm. 

#Metoo i församlingen

Dessa träffar, som återkommer varje termin, är en möjlighet att lära känna varandra, möta andra i liknande arbetssituation och att få be tillsammans. Varje tillfälle har också ett tema. Den här gången var temat: ”#Metoo i församlingen – hur håller vi arbetet levande?” 

Våra barn- och ungdomsanställda blev på träffen, bland de allra första att ta del av ett spillans nytt material som Equmeniakyrkan i samarbete med Sveriges ekumeniska kvinnoråd (SEK) tagit fram. Det är så nytt att det egentligen släpps först i sommar! Henric Götefelt, projektledare för Agenda 2030, har tillsammans med Esther Kazen, generalsekreterare på SEK, arbetat fram en workshop som från hösten kommer hållas på olika håll i vårt samfund. 

Förhindra övergrepp – istället för att hantera dem

Sedan tidigare finns bra material om sexuella övergrepp och trakasserier såsom exempelvis ”Trygga Möten” – en kurs som alla scoutledare ska gå. Dessa material handlar dock främst om vad som behöver göras när ett övergrepp väl har skett. Den nya workshopen behandlar enbart den preventiva aspekten: hur kan vi förhindra att övergrepp sker? 

Workshopen bygger på en ny, stor forskningsrapport som ringar in faktorer som ökar risken för att sexuella trakasserier och övergrepp sker. Dessa faktorer har sedan applicerats på vår kontext, Equmeniakyrkan. Vilka av dessa kan vi se är farozoner också hos oss? Workshopens andra pass innehåller sedan ”motgift” då vi får kartlägga, träna på att känna igen och konkret motverka situationer som kan eskalera till övergrepp. 

Barn- och ungdomsanställda jobbar med kyrkans framtid

Träffen för barn- och ungdomsanställda visade verkligen på bredden i vår kyrka. Där fanns pastorer med tio år i församlingstjänst och ungdomsledare som endast arbetat en månad. De kom från små och stora församlingar och från norr till söder, öst till väst. Det var mycket inspirerande att möta dessa viktiga personer som arbetar med kyrkans framtid: barnen och ungdomarna. Så kloka och inspirerande. En verklig tillgång för vår kyrka och för våra föreningar.

Var gärna med och be för våra barn- och ungdomsanställda och när du träffar dem – uppmuntra dem i deras tjänster. 

Karin Ingridsdotter /vik. Regionsamordnare i i Equmenia Sthlm