Förbön globalt

Enligt vår förbönskalender ber vi särskilt för världen v. 26.

Coronapandemin har slagit hårt mot många människor. Även om vi i Europa har drabbats rejält är situationen för världens fattigaste ännu värre.

Det handlar inte enbart om sjukdomen Covid-19 i sig. Vi har redan sett att människor drabbas ekonomiskt av länders olika restriktioner. Så är det även i Sverige. För människor som lever i länder utan sociala skyddsnät och som försörjer sig med vad arbete de kan hitta just den dagen kan det betyda att det inte finns mat på bordet. Via våra samarbetskyrkor i en rad länder är Equmeniakyrkan med och lindrar nöden, men det räcker givetvis inte hela vägen. Även om det betyder allt för dem som vi kan hjälpa! En annan effekt är att tillgången till hälsovård försämras när hälsovården fokuserar på pandemin. Då lider och dör människor av andra sjukdomar. Också det har kunnat konstateras. Vi ser också att våld inom familjer ökar när utegångsförbud råder.

En annan effekt är att många länder nu har inskränkt grundläggande rättigheter som mötesfrihet, religionsfrihet och yttrandefrihet vilket påverkar organisationers möjligheter att verka. I vissa fall finns farhågor att länder ”passar på” nu och kommer att permanenta dessa förändringar åtminstone delvis. 

I dagarna har Svenska Missionsrådet (SMR) tillsammans med We Effect, Kvinna till kvinna, Islamic Relief, IM, Plan och Rädda barnen lyft denna problematik. De lyfter också fram betydelsen av civilsamhällets organisationer just i tider av kris. Rapporten ger bland annat förslag på en särskilt fond för de mest utsatta människor i världen. Rapporten kan man ladda ner här.

Equmeniakyrkan hjälper till, tack vara bland annat den katastroffond som vår kyrka har. Mer om dessa insatser kan man läsa här.  Men förutom insatser ber våra samarbetskyrkor om vår förbön i denna svåra tid. Nästan i varje kontakt ber man om förbön men säger också att man ber för oss i Sverige.

Gerard Willemsen,
Equmeniakyrkans internationella chef