Tjej i munskydd

Equmeniakyrkans internationella insatser med anledning av Covid-19

Vi finns på plats före, under och efter

När en katastrof och pandemi drabbar hela världen, som coronaviruset, drabbas de redan utsatta extra hårt. Equmeniakyrkan har idag projekt och samarbeten i cirka 30 länder runt om i världen. Genom våra samarbetskyrkor fanns vi på plats före men också nu under och efter. På den här sidan samlar vi information och uppdateringar kring vår internationella mission med anledning av Covid-19.

Stöd internationella katastroffonden

Flera av våra samarbetskyrkor behöver extra stöd i kristider. Equmeniakyrkan har sedan många år en katastroffond som aktiveras när våra samarbetskyrkor genomgår katastrofer, som till exempel den pandemin som just nu slår hårt mot hela världen.

Tack för din gåva, tillsammans gör vi skillnad!

Swish:
900 32 86
Bankgiro: 900-3286

märk din Swish eller insättning med ”katastroffonden”

Utdelade medel från vår katastroffond med
anledning av Covid-19

Listan uppdateras regelbundet och senast den 17 juni 2020.

Information om insatserna

Evangeliska samfundet, CEC, i Kongo-Kinshasa jobbar framförallt med att sprida information om Coronaviruset. Det görs bland annat med hjälp av megafoner i byar och städer men också genom affischer med budskap om symtom och vad som kan göras för att motverka spridning. Ett annat inslag i arbetet är att tillse att det finns möjligheter att tvätta händerna på ett bra sätt på sjukvårdsinrättningar men även andra allmänna platser. Något som annars inte är en självklarhet.
Läs mer om vårt arbete i Kongo-Kinshasa.

Förbundskyrkan i Ecuador delar ut matpaket till behövande familjer i Guayasregionen. I regionen ligger staden Guayaquil som hittills har drabbats hårdast av corona. Förbundskyrkan driver tre skolor i staden. En av dem i en mycket fattig stadsdel. Nu har den skolan inga intäkter och Equmeniakyrkan har bidragit med tillfälligt lönestöd till lärarna.

Förbundskyrkan pastorer spelar en stor roll i det humanitära arbete som utförs i hela landet. De flesta får inte någon lön under rådande omständigheter. Därför delar Förbundskyrkan ut matpaket även till pastorer.
Läs mer om vårt arbete i Ecuador här.

Hindustani Covenant Church i Indien har börjat distribuera mat till de fattigaste, organiserar vård och informerar om hur man undviker smittan.

Shifa delar ut mat och hygienpaket till utsatta människor, mest till migranter från fattiga provinser som är särskild hårt drabbade. Shifa är kopplat till en skola i norra Indien som Equmeniakyrkan ger stöd till.
Läs mer om vårt arbete i Indien här.

Evangeliska Syndoden delar ut matpaket till familjer i Libanon som har förlorat arbete och inkomst och har svårt att klara sig samt hygienpaket med information till syriska flyktingar i libanesiska läger. Fellowship of Middle East Evangelical Churches delar ut hygienpaket och information för syriska internflyktingar som har svårt med vatten och att hålla hygien i trångbodda läger.
Läs mer om vårt arbete i Libanon-Syrien här.

I Kongo Brazzaville finns en humanitär biståndsorganisation – ASUdh – som ägs av Equmeniakyrkan tillsammans med Evangeliska Kyrkan i Kongo och Missionskyrkan Norge. ASUdh har arbetat fram ett stort projekt för att hjälpa befolkningen att möta hotet från Coronaviruset i samarbete med Evangeliska kyrkan som har församlingar i hela landet.

Insatsen består av en informationskampanj för hur man skyddar sig från att bli smittad där ungdomar, pastorer och lekmän utbildas till utbildare som söker upp folk och ger information, matpaket till folk som måste isolera sig, inköp av utrustning, handsprit, skyddsmasker, vissa mediciner med mera till kyrkans vårdcentraler. Projektet beräknas starta upp vecka 22 2020.

Läs mer om vårt arbete i Kongo Brazzaville här.

Karenbaptistkyrkan delar ut matpaket till drabbade fattiga människor. Hårda restriktioner drabbar fattiga som inte har stadig inkomst utan är daglönare och som nu står utan inkomst och inte kan försörja sina familjer. Projektet hjälper många familjer i kyrkans verksamhetsområden att ta sig igenom den svåraste tiden.
Läs mer om vårt arbete i Thailand här.

Engagera dig

Många vill engagera sig i internationell mission – både enskilda personer och församlingar. Här ger vi några förslag på vad du som församling och som enskild person kan göra.

Söker du själv eller din församling efter ett sätt att engagera sig i vårt internationella arbete, så finns vi i Equmeniakyrkan för att hjälpa dig hitta rätt!

Några enkla tips i dessa tider:

  • Be för våra samarbetskyrkor
  • Adoptera ett missionsprojekt
  • Stöd vår katastoffond

Skärmdump på några av internationella målen

Aktuella projekt

Via insamlingar stöder många församlingar och enskilda personer olika missionsprojekt och tar på så sätt ett delansvar. Det är viktigt för att alla de olika projekten ska kunna genomföras.

Kontaktpersoner

Kontakta oss om du vill veta mer om våra instatser med anledning av Covid-19, coronsviruset, i våra samarbetskyrkor och projekt.

Se alla som arbetar med vårt internationella missionsarbete här

Gerard Willemsen, chef för internationella enheten

Gerard Willemsen

Chef för internationella enheten

08-580 031 85

gerard.willemsen@equmeniakyrkan.se

Ulrika Morazán

Ulrika Morazán

Biträdande chef, internationella enheten, samordnare Latinamerika

08-580 031 45

ulrika.morazan@equmeniakyrkan.se