Fortbildning i psykologi

Fortbildning psykologi

Fortbildning för diakoner och pastorer i Equmeniakyrkan. I ditt arbete som diakon eller pastor får du ofta dela andra människors liv, både sorger och glädjeämnen. Ibland har du kanske önskat att du haft mer kunskap i psykologi för att kunna förstå de problemställningar som människor delar med dig. 

Även om psykologin inte kan besvara alla frågor, kan ändå vissa psykologiska kunskaper hjälpa dig i ditt arbete. Vi vill därför erbjuda ett fortbildningspaket som behandlar några grenar inom den moderna psykologin som: Neuropsykologi, Utvecklingspsykologi, Personlighetspsykologi och Socialpsykologi. Fortbildningspassen består av föreläsningar, gruppsamtal och falldiskussioner. Av praktiska skäl begränsas fortbildningen till vuxenlivets psykologi.

Utbildningen sker på Södra Vätterbygdens Folkhögskola under våren 2024.

Utbildningstillfällen

Tisdag 5 mars, 12.30-15.30

Neuropsykologi. Hur fungerar vårt centrala nervsystem? Vad kan hända när hjärnans verksamhet störs eller skadas? Hur kan vi förstå och bemöta människor med olika typer av hjärndysfunktion? Vi tar upp stroke, skallskador, neurologiska sjukdomar, hjärntumörer osv. 

Onsdag 10 april, 12.30-15.30 

Personlighetspsykologi. Hur fungerar våra emotioner? Hur kan man förstå våra olika personligheter? Varför är vi motiverade till att göra vissa saker men inte andra? Hur påverkas vi av stress? Vad är utbrändhet? 

Tisdag 7 maj, 12.30-15.30 Utvecklingspsykologi. Hur förändras vi, biologiskt och mentalt, från ungdomsåren till åldrandet? Vilka livsfrågor är viktiga för oss under olika perioder i livet? Vad främjar ett gott åldrande? Vilken roll spelar tidsperspektivet för hur vi mår? 

Onsdag 15 maj, 12.30-15.30 

Socialpsykologi. Hur fungerar vi tillsammans i olika grupper? Hur kan kulturella skillnader påverka samspelet mellan människor? Hur påverkas vi av grupptryck på gott och ont? Vad är kännetecknande för en sekt? Vad är kännetecknande för en demokratisk organisation?

Anmälan 

Anmälan görs via Södra Vätterbygdens Folkhögskola. Kostnaden för kursen är 600 kronor inkl kursavgift och fika. Utbildningen erbjuds enbart på plats på SVF i Jönköping och är inte tillgänglig digitalt. Sista anmälningsdag är 13 feb. Begränsat antal platser.

Lärare

Lärare på kursen är Anna-Stina Thorssell Ahlm, legitimerad psykolog med många års erfarenhet av arbete med människor. Anna-Stina är medlem i Equmeniakyrkan i Sollentuna. 

Frågor

Vid frågor kontakta Linnéa Lidskog, Tf chef, enheten för ordinerade medarbetare och utbildning i Equmeniakyrkan

linnea.lidskog@equmeniakyrkan.se, 08-530 03225