Klimatfasta 2024

Klimatfasta

Delta i Klimatfastan tillsammans! Inför varje söndag i fastan finns det i år en fråga du kan reflektera över för dig själv eller i samtal tillsammans med andra. Frågorna går att ladda ner i förväg, eller se på Equmeniakyrkans sociala medier varje söndag i fastan.

Läs vidare