Publicerat 

Krisberedskap

Krishanteringsplan_bild

Krishanteringsplan_EKEq_frontKriser som lamslår en ort eller ett helt samhälle kan se olika ut, alltifrån naturkatastrofer till långvariga elavbrott, terrorattacker och social oro. Som krissituation räknas också svåra sjuk- och olycksfall, rån/inbrott, brand, förtroendekriser och andra plötsliga, oförutsedda händelser med stor inverkan på församlingen/ föreningen/arbetsplatsen/anställda. För att kunna möta och hantera en eventuell krissituation, är det av största vikt med en väl genomtänkt och förberedd krisberedskap. En bra krisberedskap bygger på framförhållning, förberedelser och samverkan.

Ladda ned krishanteringsplanen (pdf)
E-post till krisberedskapsgruppen

Skriver du till krisgruppen@equmeniakyrkan.se når ditt mejl alla i gruppen.

 


Krisberedskapsgrupp Equmeniakyrkan

Lasse Svensson, kyrkoledare, e-post
Ersättare: Sofia Camnerin, bitr. kyrkoledare, e-post
Ersättare: Olle Alkholm, bitr. kyrkoledare, e-post

Personal
Christina Grafström
08-580 031 75 eller 076-505 31 75, christina.grafstrom@equmeniakyrkan.se

Kommunikation
George Olvik
08-580 031 35 eller 076-505 31 35, george.olvik@equmeniakyrkan.se
Ersättare: Rebecka Hellqvist
08-580 031 76 eller 076-505 31 76, rebecka.hellqvist@equmeniakyrkan.se

Internationella enheten
Gerard Willemsen
08-580 031 85 eller 076-505 31 85, gerard.willemsen@equmeniakyrkan.se
Ersättare: Ulrika Morazán
08-580 031 45 eller 076-505 31 45, ulrika.morazan@equmeniakyrkan.se

Samordnare
Inga Johansson
08-580 031 81 eller 076-505 31 81, inga.johansson@equmeniakyrkan.se

Equmenia

Carin Dernulf
generalsekreterare, 08-580 032 31 eller 076-505 32 31, carin.dernulf@equmenia.se

Kommunikation
Rebecca Miana Crosson
08-580 032 11 eller 076-505 32 11, rebecca.miana.crosson@equmenia.se
Ersättare: Linnea Hjelm
08-580 032 14 eller 076-505 32 14, linnea.hjelm@equmenia.se

Samuel Hummerdal
Idrottskoordinator, 076-505 32 23, samuel.hummerdal@equmenia.se


Manual för upprättande av krisplan

När krisen händer behövs

 • en ledningsfunktion
  – vem/vilka är det?
 • en kommunikationsfunktion
  – vem är det?
 • en lokalfunktion
  – öppna och ansvara för lokaler
  – Vem gör det?
 • en praktisk funktion
  – Förtäring av mat
  – servering mm
  – Vem gör det?
 • Resursfunktion
  – Ytterligare personer som hjälper till praktisk

Process för upprättande av krisplan
Fyra steg, kritiska frågor – Vad, vem, hur och när?

 • Vad gör vi i vanliga fall?
 • Vem gör det i vanliga fall?
 • Hur gör vi vanliga fall?
 • När gör vi det i vanliga fall?

Mall för händelse i kris

 • Sammankalla krisgrupp
 • Upprätta gemensam lägesbild
  – Bestämma insatsen
  – Ta kontakt med berörda
  – Samla ytterligare information
  • Fördela arbetsuppgifter

Praktisk checklista

 • Arbetsordning
 • Komihåglista
  – Info internt/externt
 • Resursplanering
  – Behov av mer personal
  – Samverka med andra