Kyrkorna i Wuhan fira gudstjänst över Internet

Situationen i Wuhan är fortsatt pressad med tusentals konstaterade fall och minst 120 döda. De mycket drastiska åtgärderna som myndigheterna nu gjort för att hindra smittspridningen är motiverade men får också stora konsekvenser för det dagliga livet.

Vy över staden Wuham med kyrka och höghus

Människor uppmanas stanna hemma och inte träffas i större grupper. Skolorna har fått förlängt lov. För de kristna i Wuhan innebär det bl.a. att man inte kan mötas för gudstjänst i kyrkorna och det teologiska seminariet som Equmeniakyrkan har relationer med måste hålla stängt.

Kristna har uppmanats till bön och bibelläsning i hemmen. Men i söndags provade en av de större kyrkorna att sända sin gudstjänst via internet så att man kan följa den via mobiltelefoner och datorer.

Det föll så väl ut att nu mobilisera kristna ledare för att hjälpa även andra kyrkor i området att kunna göra det samma. Låt oss be att det ska fungera och bli ett verktyg för att församlingsmedlemmarna ska kunna känna att isoleringen blir lättare och de får hopp i den pressade situationen.

Hubei Kristna råd har också uppmanat kyrkorna i området att bidra med ansiktsmasker och sjukvårdsmaterial till sjukvården.      Låt oss försätta att be de som arbetar direkt i sjukvården och med att stoppa virusets framfart i för situationen i Wuhan och över hela Kina.

Låt oss också be för våra kristna syskon i området de internetbaserade gudtjänstsändningarna ska fungera och att kyrkan kan hitta sätt att bidra till resten av samhället under den här pressade situationen.