Läger på Björkögården!

Är din församling intresserad av att ordna läger till en lägre kostnad?

Nu finns stora möjligheter att arrangera lägerdagar på Björkögården till en låg kostnad genom ett samarbete mellan Sociala Missionen och stiftelsen Björkögården.

Titta in här hos Sociala Missionen så får du veta mer: http://socialamissionen.se/wp-content/uploads/2022/01/Info-blad-om-l%C3%A4gerverksamhet-Bj%C3%B6rk%C3%B6g%C3%A5rden-2022.pdf