Musikkonferensen i Linköping 13-15 mars ställs in och alla tjänsteresor utomlands stoppas

Med anledning av Folkhälsomyndighetens hemställan till regeringen den 11 mars att stoppa samlingar med fler än 500 personer har Equmeniakyrkans och Equmenias ledningar beslutat att ställa in Musikkonferensen i Linköping 13-15 mars.

Beslut fattas inom några dagar om ett eventuellt nytt datum för denna konferens. Anmälda deltagare som då inte har möjlighet att vara med på denna konferens kommer att få tillbaka sin anmälningsavgift.

Just nu är inga andra sammankomster inom Equmenia och Equmeniakyrkan inställda.

Alla tjänsteresor utomlands stoppas med omedelbar verkan. Vi skjuter också upp besök från utlandet som är planerade de närmaste veckorna.

När det gäller våra församlingar så är rekommendationerna att ta del av den information som finns på krisinformation.se och noga följa utvecklingen där. Det finns idag ingen allmän uppmaning att ställa in gudstjänster och samlingar, men varje församling behöver fatta beslut efter sina förhållanden. Då risknivån för allmän spridning är bedömd som mycket hög, vädjar vi att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i församlingar tillsvidare.

Läs mer: Aktuell information med anledning av Coronaviruset

George Olvik,
kommunikationschef