Nästa termin

Uppslagen kalender

12-14 augusti Kyrkokonferens i Vårgårda

14-16 augusti Sommarkonferens i Göteborg för medarbetare

8 september Medarbetardag på Bromma Folkhögskola

8 oktober Regionsdag i Ansgarskyrkan Lidingö

22-23 oktober Upplandsmötet

11-13 November Ledarretreat för anställda och ideella ledare