2023

Uppslagen kalender

19 januari Diakonträff för diakoner i aktiv tjänst i Ekensbergskyrkan Solna 9.30-11.30

23 januari kl 18.30-20 Bonuskväll på styrelseutbildningen.

25-27 januari KUP 2023 drar igång.

4 februari Andrum i Ekensbergskyrkan.

7 februari Kurs i andlig vägledning startar.

14 februari kl 16-18 Semlor och öppet hus på regionskontoret.

22-23 februari Medarbetardygn på Marielund, Ekerö.

8-10 september Kyrkokonferens i Helsingborg.

27 september Medarbetardag, Bromma Folkhögskola.

14 oktober Regionsdag.

8-11 januari 2024 Vinterkonferens för medarbetare.