Nätverksdag för retreater och andlig vägledning

Publicerat 

I början av februari 2018 så träffades ett trettiotal personer från Equmeniakyrkan eller närliggande sammanhang för en dag kring retreater och andlig vägledning. Syftet med den dagen var att dela erfarenheter och att fundera över hur ett arbete kring andlig vägledning i Equmeniakyrkan skulle kunna se ut. Det som framkom under dagen var en önskan om att bilda nätverk och att undersöka hur samfundet skulle kunna bistå i detta arbete. Det framkom också önskemål om att kunna fortsätta träffas och få fördjupad undervisning.

Därför bjuder vi nu in till en nätverksdag för nya och fortsatta samtal. Du behöver inte varit med vid första tillfället för att komma på denna dag.

Medverkar under dagen gör Magnus Malm, författare med stor erfarenhet från andlig vägledning och retreater.

Inbjudna: Församlingar, enskilda medlemmar, föreningar, kommuniteter, retreatgårdar och motsvarande som arbetar med retreater och andlig vägledning i eller nära Equmeniakyrkan.

Tid: 28 november 2018, klockan 11–17

Plats: Ekumeniska centret, Alvik

Kostnad: Självkostnadspris för lunch på Scandic 125 kr (faktureras i efterhand). I övrigt står Equmeniakyrkan för kostnaderna för dagen. Deltagarna står själva för eventuella kostnader för resa och boende.

Frågor: Maria Fässberg Norrhall, 076-517 24 03 maria.fassberg.norrhall@equmeniakyrkan.se

Anmäl dig här senast 25 nov