Nätverksträff för retreater och andlig vägledning

Under de senaste decennierna har vi kunnat se ett allt större intresse för retreater och andlig vägledning. Det tas många goda initiativ och vi ser att det skulle vara av stort värde att mötas för att dela erfarenheter.

Observera

Denna text publicerades första gången den 30 oktober, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.


Under de senaste decennierna har vi kunnat se ett allt större intresse för retreater och andlig vägledning. För många blir tystnaden och stillheten kombinerat med god vägledning en värdefull väg till fördjupning. Vare sig man varit en del av kyrkan länge eller nyss börjat närma sig den kristna tron har detta visat sig vara ett viktigt bidrag och något som fler och fler kommit att upptäcka. Vi tror också att det kan vara en väg att i kyrkans egen tradition hitta redskap för att möta den stressrelaterade ohälsan, en av vårt samhälles stora utmaningar.

Inom vårt samfund eller i näraliggande sammanhang tas just nu många goda initiativ och vi ser att det skulle vara av stort värde att mötas för att dela erfarenheter.

Syftet med dagen är att både bli en mötesplats där vi får samlas och på så sätt få en överblick över vilka vi är och vad vi gör. Vilka olika vägledningstraditioner finns representerade och vilka erfarenheter kan vi dela med varandra? Varför behövs dessa aktörer, vad saknas? Finns behov av ett nätverk inom Equmeniakyrkan för att stärka retreatrörelsen och den andliga vägledningen? Vill vi arbeta fram en gemensam programförklaring? Vill vi kommunicera gemensamt?

Ansvariga för dagen
Maria Fässberg Norrhall, Rastplats Överås
Sofia Camnerin, Biträdande kyrkoledare
Charlotte Thaarup, Regional kyrkoledare
Lena Bergström, Regional kyrkoledare