Fjällkonfa

För dem som tillhör församlingar som inte har egen konfirmationsläsning finns möjlighet att läsa en tre veckors lång läsning under sommaren.

Det är ett alternativ till församlingskonfirmation arrangerat av Equmenia Nord där du får lära dig mer om kristen tro i fjällmiljö.

Lägret är förlagt på Hemavan Fjällstation där vi bor och utgår från vid hajker och dagsvandringar.

Arrangörer: Equmeniakyrkan Region Nord, Equmenia Nord, Hemavan Fjällstation och Härnösands folkhögskola

För mer information och anmälan besök Fjällkonfas webbplats.