Nyhetsbrev februari

Några saker ligger väldigt nära i tid tex Tia-träffen 1 mars, sedan har vi kallelsedagar och öppet hus 19-21.

Kallelse till Equmenia Stockholms regionsstämma ligger också med här. Och hur blir det egentligen med barnkördagen?

Nyhetsbrevet hittar du på den här länken https://public.paloma.se/webversion?cid=6187&mid=659987&emailkey=1a0d89ac-2a2b-4936-b27f-6d25c36fc7f0&languageCode=sv

Mer info om nationella saker tex musikkonferens kan du hitta på www.equmeniakyrkan.se