Projekt - Vårdpersonal

Hälso- och sjukvård

Behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i Kongo-Brazzaville är stora. Speciellt stora är behoven på landsbygden där Evangeliska Kyrkan har ett tiotal vårdcentraler. Där finns behov av utbildning av barnmorskor och annan personal, solenergibelysning till operationssalar och förlossningsrum, säkrad medicinförsörjning och medicinsk utrustning. En viktig prioritering som vi är överens med Evangeliska Kyrkan om är mödra-, barn- och förlossningshälsovård. Stöd ges till mediciner för hiv-sjuka barn i Brazzaville.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
400.000 kr
Projektnummer:
44270
Ge en gåva