Rapport från regionfesten

Den 5 oktober möttes vi för Regionfest i Rissnekyrkan. Under eftermiddagen hade församlingar bjudits in att skicka representanter för samtal kring vårt gemensamma uppdrag i regionen. Ungefär 25 personer, representerande ett knappt 20 tal församlingar, slöt upp.

Regional kyrkoledare Jenny Dobers hade sedan tidigare utsett representanter till ett församlingsråd. Valet av personerna till detta råd bekräftades i mötet och består nu av: Bertil Åhman, Uppsala Missionskyrka, Niklas Fagerstrand, Enebykyrkan, Catharina Björkqvist, Equmeniakyrkan Västra Gotland, Gudrun Jerresand, Kyrkan vid Brommaplan, Anna Kettner, Sankt Peters församling och Olle Westberg, Hallunda Equmeniakyrka. Rådet kommer mötas flera gånger under året för att bland annat stötta församlingar att nätverka och för att fungera som referensgrupp för regionala arbetslagets arbete utifrån Equmeniakyrkans verksamhetsplan.

Under dagen fick vi lyssna till erfarenheter från två församlingar. Olle Westberg från Hallundakyrkan och Svante Zettergren från Västerortskyrkan delade utmaningar och möjligheter i en församling med stor mångfald respektive i en växande församling. Christer Daelander som jobbar med internationella frågor i Equmeniakyrkan utmanade oss bland annat till att skapa ett internationellt råd i regionen och att arbeta för att öka insamlingen till Equmeniakyrkans internationella mission. Utifrån en utmaning från kyrkostyrelsen resonerade vi om hur vi kan öka medvetenheten i våra församlingar om att vi behöver känna gemensamt ansvar för insamling till det som är Equmeniakyrkans arbete. Den mission vi vill bedriva i Sverige och i andra länder är församlingarnas egna verksamhet – inte någon annans.

Så talade vi om den verksamhet som bedrivs i region Stockholm utifrån verksamhetsplanen – församlingsutveckling, pionjära satsningar, utbildningar och opinionsarbete. I hemsidans kalendarie och i de nyhetsbrev som skickas ut informeras löpande om denna verksamhet.

Vi konstaterade att det har ett stort värde att mötas för att lyssna in varandra och tillsammans bära omsorg för det som är gemensamma angelägenheter. Församlingar kommer åter bjudas in till stormöte nästa höst. Under våren planeras för två regionala samlingar inför kyrkokonferensen. Det är fortsatt en fördel om varje församling utser kontaktperson för regionala möten – det som tidigare kallades förtroenderådsrepresentant.