Region Mitt

Vi tackar dig Gud för de församlingar i Region Mitt som har lagt ner. Vi tackar för trofasthet, uthållighet och evang­elium som blivit synligt. Vi tackar dig också för det nya liv som spirar i de gamla kapellen i Valbo och Gimo. Låt din Andes liv flöda.