SENSOMMARHÄLSNING: MIGRATION OCH ASYL

Jag hoppas att er sommar varit så god och energigivande som jag önskade i mitt utskick i början av sommaren. Snart börjar min favoritmånad, september, med sin klara luft, sina färgstarka löv och sin doft av lust och nystart.

Inspiration inför höstterminen
Inför hösten har vi uppdaterat hemsidan, Migration och Asyl, med material och metodförslag. Vi har bland annat fyllt på med tips om hur vi kan arbeta mer jämställt och med jämställdhet i våra verksamheter. Titta gärna in så här i terminsstart! Här finns allt ifrån Equmenia och Equmeniakyrkans egna material tillgängliga för nedladdning, till material från andra liknande aktörer: videolänkar, boktips och appar som vill underlätta nyanländas integrering i Sverige och ert möte med dem.

Ny möjlighet att söka medel för Tidiga insatser till asylsökande (TIA)
Jag vill påminna om att Länsstyrelsen i Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten öppnat upp för nya ansökningar för TIA-medel till föreningar och församlingar. Ansökan kan skickas in till och med 20 september.

Läs mer om utlysningen i Västerbotten här. Läs mer om utlysningen i Norrbotten här.

Stöd i rådgivning till asylsökande, Asylrättscentrum                                                           Equmeniakyrkan är medlem i den ideella föreningen Asylrättscentrum (tidigare Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar). Asylrättscentrum är sammansatt av mycket kompetenta jurister som arbetar verkar för en rättssäker migrationsprocess. Tack vare vårt medlemskap har ni som tillhör en församling i Equmeniakyrkan rätt till kostnadsfri juridisk rådgivning i fall som gäller asylrätt. Tveka inte att nyttja den, det är för er den finns.

Läs mer om Asylrättscentrum och andra möjligheter att få hjälp: Rådgivning till asylsökande

Nationell konferens: Leva Mångfald – öppenhet, tydlighet och generositet, 15-16 nov. En mötesplats för att få dela erfarenheter, få redskap och fördjupas i kunskap om mångkulturella och interreligiösa möten. Få samtala med varandra om hur vi välkomnar och inkluderar den som är ny och hur vi lever tillsammans i mångfald. Målgrupp: medlemmar, medarbetare, styrelser och andra intresserade som är aktiva i en församling som präglas eller vill präglas av mångfald. Läs mer här: Nationell konferens ”Leva mångfald” öppenhet, tydlighet, generositet

Håll utkik efter…
Equmeniakyrkan och Bildas gemensamma projekt Svenska med sång är i uppstart och tanken är att det ska arrangeras en utbildningsdag i Umeå under höstterminen. Projektet syftar till att använda sång och musik för som språkträning och är delvis en fortsättning på det tidigare projektet Körkraft, samt metoden Sjung språket. Ideellt engagerade från alla håll, även från föreningar utanför kyrkan, är välkomna. Håll utkik efter datum och inbjudan till utbildningen!

Slutligen,
Det TIA-projekt som möjliggjort anställning av en regional samordnare för asyl och migration kommer att avslutas i förtid, 31 aug, och jag avslutar min anställning på Region.

Mina kollegor, Jan Marklund, Sofia Rosén och Inga Johansson, fortsätter arbeta för att ta vara på de erfarenheter och den kompetens som finns i våra församlingar gällande migration- och mångfaldsarbete. De ser över hur Equmeniakyrkan kan tillgängliggöra plattformar för samverkan både regionalt och nationellt. De sitter också på en massa bra erfarenhet, idéer och material, så om ni behöver metodstöttning kontakta dem, utan att tveka! Kontaktuppgifter hittar ni här.

Regionalt tar André Jakobsson över kontakten i frågor som gäller arbetet med asylsökande och nyanlända. Då vi vill knyta arbetet med nyanlända närmare arbetet med församlingsutveckling, så är jag övertygad om att det är en styrka att ha honom som kontaktperson. Han tillträder 1 september som regional kyrkoledare.

Min förhoppning är att jag, den korta tid jag funnits med, har visat er den uppskattning ni förtjänar för den ovärderliga insats ni gör. Jag hoppas att jag kunnat förmedla till er att ni inte är ensamma i verksamheten och i mötet med livsöden som kan vara både berikande och utmanande. Hela Equmeniakyrkan står bakom er.

Ni gör en ovärderlig insats: för människor på flykt, för er själva, för kyrkan och för samhället. Kom ihåg att också ta hand om er själva. Värna era behov och möts i era upplevelser. Uppmuntra varandra.

Guds rika välsignelse,

Maja Brändström-NyströmLeva-mangfald
fd. samordnare asyl och migration | vik. församlingsutvecklare

Region Nord
Equmeniakyrkan – En kyrka för hela livet, där mötet med Jesus förvandlar dig, mig och världen.