Slutspurt för Medarbetarlyftet!

Den 7-8 januari möts ca 200 anställda i Equmeniakyrkan till två kursdagar i Stockholm. En avslutning på den fortbildning som pågått under hela 2013 med tre storsamlingar på olika håll i landet.

Observera

Denna text publicerades första gången den 19 december, 2013. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

MedarbetarlyftetDen 7-8 januari 2014 möts ca 200 anställda i Equmeniakyrkan till två kursdagar i Stockholm. En avslutning på den fortbildning som pågått under hela 2013 med tre storsamlingar på olika håll i landet och däremellan arbete med erfarenhetsutbyte i mindre grupper.

Det blir bland annat föreläsningar av Magnus Malm, Ingrid Svensson, Sven Jansson och Jan-Erik Melin, en för varje inriktning dvs Följa, Möta, Tjäna och Lära. Andra dagen utmanar Mia Börjesson och Marco Helles kring mötet med dagens tonåringar samt mångfaldens Sverige.

Vilken fortbildning behöver vi för att möta den omvärld och de utmaningar som talarna beskriver? Vad behövs i övrigt och på vilket sätt tycker medarbetarna att fortbildningen ska organiseras och genomföras i vår kyrka? En möjlighet alltså dra lärdomar och påverka planeringen framåt.

Alla tre kyrkoledare bidrar på olika sätt genom nattvardsgudstjänst, ger respons på talare samt inspiration, sändning och förbön. Således mycket innehållsrika dagar. Fråga gärna anställda i din församling om Medarbetarlyftet och uppmuntra dem till att ta tid för fortbildning. En god investering för verksamheten!

Els-Marie Carlbäcker
samordnare för Medarbetarlyftet i Equmeniakyrkan

Program för dagarna »