Stöd SIRAs arbete för barn i det heliga landet

Det heliga landet är det bibliska Palestina – i dag betyder det Israel, Palestina och delar av Jordanien. Ett område med djupa klyftor och murar mellan människor och folk.

Observera

Denna text publicerades första gången den 3 februari, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Det heliga landet är det bibliska Palestina – i dag betyder det Israel, Palestina och delar av Jordanien. Ett område med djupa klyftor och murar mellan människor och folk.
I den miljön vill SIRA stå upp för rätten till utbildning för barn med särskilda behov. Barn som många gånger är undangömda och bortglömda men som med kärlek, förståelse och individuell pedagogik bygger upp sin förmåga och sitt självförtroende för att sedan gå vidare till andra utbildningar.
I Betlehem och Jeriko driver SIRA sedan nära 25 år två specialskolor för barn med inlärningsproblem som inte klarar den vanliga skolan. I Betlehem går 70 elever i sju klasser och i Jeriko ca 40 elever i fyra klasser. Både pojkar och flickor, både kristna och muslimer. 35 elever bor i flyktingläger.

Samarbetsavtal med Equmeniakyrkan
SIRA är en svensk ekumenisk stiftelse som växt fram i samverkan med kyrkor och församlingar, främst inom Missionskyrkan. Sedan 2015 har vi samarbetsavtal med Equmeniakyrkan och församlingar och medarbetare har mött SIRA på kyrkokonferensen och vinterkonferensen.

Många barn står i kö
I SIRA-skolorna går eleverna i små klasser med individuell undervisning, de möter lärare som fokuserar på varje barns unika förmågor och möjligheter – och de möter omsorg och värme. Också föräldrarna får utbildning för att bättre kunna förstå och stödja sina barn.
Men köerna är långa och många barn får inte det stöd de behöver. Viktiga saker är på gång:

  • I Jeriko har utbildningsministern efter ett besök lovat bekosta en tillbyggnad av skolan genom en japansk donation – en ny våning med klassrum ovanpå byggnaden. Byggnationen pågår för fullt för att skolan ska kunna ta emot fler elever.
  • Under de närmaste tre åren vill SIRA bygga upp ett kompetenscenter för specialpedagogik för att sprida erfarenheter och kompetens till fler delar av landet.

”Vad händer med de barn som står i kö men inte får någon plats” frågade en av våra styrelseleda-möter en pedagogisk expert. Svaret blev: ”En del av dem blir gatubarn och blir utslagna”.

Vi kommer gärna och hälsar på
Vi hjälper gärna till i gudstjänster, studiegrupper och samlingar av olika slag. Vi har mycket att berätta om barn och skolor på Västbanken – påfrestningar och glädjeämnen och hopp, trots allt.

Vi behöver också ert stöd
För att kunna fortsätta och utveckla vårt arbete för utsatta barn behöver vi hjälp av både församlingar och enskilda:

– Ekonomiskt stöd
Det finns ett antal församlingar som stöder SIRA med kollekter, årliga anslag eller avkastning från secondhand-butiker eller arrangemang. Men vi vill gärna få fler församlingar som är med i arbetet i ett laddat område. Vi behöver också enskilda givare som vill stödja elever och lärare vid våra skolor och hjälpa oss att ge plats för flera barn!

Ge din gåva
• som månadsgivare eller med enstaka gåvor – till SIRAs 90-konto 90 00 77-9 eller Swish 123 222 0481
• eller via Equmeniakyrkans projektkatalog till SIRAs projektnr 46140.

– Volontärinsatser
Allt SIRAs arbete i Sverige och genom svenskar sker ideellt. Ibland behöver vi vuxenvolontärer på skolorna för olika uppgifter. Men vi behöver också volontärer i Sverige som kan hjälpa till med ekonomi, IT-frågor, layout, översättningar, registerhantering, distribution med mera.

Du som vill hjälpa till – hör av dig till någon av oss i kontaktlistan nedan!

Med hopp om fördjupat samarbete för barn i det heliga landet

Thord-Ove Thordson, Ordförande i SIRAs styrelse

Kontaktlista i Stockholmsregionen
Kerstin Bjerhagen, kerstin@bjerhagen.se, 0702 31 08 54
Kristina Gustafsson, kristinagust@gmail.com, 0708 91 52 10
Hanz Linderyd, hanzlinderyd@telia.com, 0702 16 40 87
Thord-Ove Thordson, thordove.thordson@gmail.com, 0730 48 27 32
Nils-Olof Tägt, nilsolof.tagt@hotmail.com, 0735 51 28 72

Hemsida: www.sira.se
Facebooksida, bland annat SIRA – Swedish International Relief Association