THS antar fem doktorander till ”Kyrka i samtid”

Fem doktorander blir en del av forskarmiljön ”Kyrka i samtid”. I våras utlyste THS och Equmeniakyrkan två doktorandtjänster men tack vare en donation har nu fem antagits.

Observera

Denna text publicerades första gången den 24 oktober, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Teologiska högskolan Stockholm antog i måndags fem doktorander som alla blir en del av forskarmiljön ”Kyrka i samtid”. I våras utlyste THS två doktorandtjänster i samarbete med Equmeniakyrkan – att hela fem stycken nu antas beror på att man även använt medel från den donation som högskolan mottagit från Kungsholms Baptistförsamling.

– Det känns fantastiskt bra att komma igång med en så här stor och kompetent grupp, säger Joel Halldorf, forskningsledare för Kyrka i samtid. För att skapa en kreativ miljö behöver man vara en grupp som får stöta och blöta frågor, och hjälpa varandra framåt. Nu har vi förutsättningar för detta som vi inte kunnat drömma om när planerna först tog form!

I ”Kyrka i samtid” ligger fokus på att undersöka och reflektera kring frågor som är viktiga för kyrkans framtid. De antagna projekten är alla inriktade på Equmeniakyrkan, och berör allt från predikan och digitalisering till församlingsgrundande och liturgi.

– Equmeniakyrkan behöver kunskap om och förståelse av vår tid för att kunna orientera oss som kyrka, säger biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin. De här forskningsprojekten hjälper oss med det. Vi är också glada över att kunna stödja både forskning på vår högskola, THS, och kompetensutveckling av våra medarbetare, i enlighet med vad kyrkokonferensen beslutade om i våras.

Av de antagna är två pastorer inom Equmeniakyrkan. Björn Asserhed föreståndare i Finspångs missionsförsamling vill undersöka processer kring församlingsgrundande, medan Daniel Strömner, pastor i Vännäs missionsförsamling, ska studera omstartsförsamlingar.

– Frågor om församlingsgrundande och omstart är centrala för vår kyrka, och något som länge varit ett prioriterat område. Därför ser vi dessa projekt, med inriktning på lokala församlingar, som mycket viktiga, understryker Sofia Camnerin. Det är också positivt att både Asserhed och Strömner planerar att fortsätta i församlingstjänst samtidigt som de forskar. Det är den modell som Stockholms stifts forskarskola använt, och den håller forskningen nära verkligheten. Det hjälper till att bryta föreställningar om att kyrka och akademi är två separata världar.

Övriga som antas är Frida Mannerfelt och Elin Lockneus, båda präster i Svenska kyrkan, samt Joel Appelfeldt. Mannerfelts forskning handlar om predikan och digitalisering, Lockneus studerar Equmeniakyrkans gudstjänst utifrån frågor om enhet och mångfald, medan Appelfelt undersöker dopet.

– Det är positivt att THS har blivit en högskola som drar till sig kvalificerande sökanden från olika akademiska och kyrkliga bakgrunder, konstaterar rektor Owe Kennerberg. Vår ambition är att bidra till utvecklingen av Praktisk teologi, både som ett akademiskt ämne och som en resurs för den pastorala praktik som pågår i kyrkorna i Sverige. Vi vill som högskola särskilt uttrycka vår tacksamhet till Kungsholms Baptistförsamling, som genom sin donation möjliggjort denna satsning, som vi hoppas kommer bära rik frukt framöver.