Utlysning av doktorandstipendier i bibelvetenskap 2018

Teologiska högskolan Stockholm bedriver från och med höstterminen 2017 forskarutbildning i bibelvetenskap med inriktningar i Gamla testamentet/Hebreiska bibeln respektive Nya testamentet.

Teologiska högskolan Stockholm bedriver från och med höstterminen 2017 forskarutbildning i bibelvetenskap med inriktningar i Gamla testamentet/Hebreiska bibeln respektive Nya testamentet. Utbildningen följer riktlinjerna för svensk forskarutbildning. Programmet omfattar 240 hp (fyra år) och kan läsas på heltid eller deltid.

Läs mer på THS sida om denna utbildning och om stipendier som man också kan söka.

https://www.ths.se/forskning/bibelvetenskap/forskarutbildning-i-bibelvetenskap