Välkommen Sara – nu som samordnare för församlingsplantering!

Vi är glada att välkomna Sara Mellergård till en nyinrättad tjänst som samordnare för församlingsplantering. Läs mer om vad tjänsten innebär!

Observera

Denna text publicerades första gången den 19 april, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Ett av Equmeniakyrkans prioriterade områden de närmsta åren är att stötta initiativ till grundande av nya församlingsgemenskaper. Vi vill tänka brett och kreativt, fånga upp initiativ som finns och inspirera till nya idéer. Nu är vi glada att välkomna Sara Mellergård till en nyinrättad tjänst som samordnare för församlingsplantering. Sara har redan en tjänst i vår region som evangelist på 25%, nu kommer hon dessutom arbeta 50% på denna samordningstjänst. Sara har egen erfarenhet av pionjärt församlingsarbete på olika sätt och vi är glada att få del av hennes erfarenheter och förmåga att inspirera. Under hösten och vintern vikarierade Sara dessutom som församlingsutvecklare i Region Stockholm, därför har hon redan hunnit skapa många relationer i våra församlingar.

I tjänsten kommer ingå att rekrytera, coacha och utbilda församlingsgrundare,men också att  inspirera befintliga församlingar att pröva nya former och till att bli moderförsamlingar för pionjära projekt. Sara kommer också stötta församlingar som går in i en återplanteringsfas.

Välkommen Sara! Vi ser fram emot att kunna ta nya och större steg i arbetet med vårt mål att grunda nya gemenskaper i Equmeniakyrkan!