Vilken är vår tids potatis?

Publicerat 

För hundra år sedan delade våra församlingar tillsammans ut tusentals kilo potatis i hungersnödens Stockholm. Det var viktigt. Men vilken social och andlig nöd står samhälle och skapelse inför 2018? Vad möter ni i er diakoni? Vilken ska vara vår diakonis roll idag och in i framtiden? Kort sagt: hur kan vi stärka och synliggöra vårt arbete för att låta Guds rike komma på jorden, såsom i himlen?

För att ta reda på detta startar nu Diakoniframtidsutredningen. En utredning inom Equmeniakyrkan, utifrån Sociala Missionen som plattform och historisk grund, som ska vara klar i juni 2019.

Anna Ardin har anlitats för att genomföra denna utredning. Anna är diakon inom Equmeniakyrkan och utredare på Forum. Hon kommer arbeta intensivt med den fram till juni 2019. En styrgrupp med representanter från Equmeniakyrkan och Sociala Missionens styrelse leder arbetet. Arbetet sker också i nära samverkan med Region Stockholms personal. Läs gärna uppdragsbeskrivingen och frågeställningarna inför utredningen här.

Vi kommer löpande att skicka ut information om denna utredning, inbjudningar till konferenser och workshops, erfarenhetsutbyten och annat för alla er som arbetar med diakoni och diakonala verksamheter i församlingar och organisationer som står nära Equmeniakyrkan. Om du vill få del av denna information eller har frågor/idéer – kontakta Anna Ardin anna.ardin@socialforum.se, 0733907069