Fördjupningskurser om nya handboken

Publicerat 

kyrkohandb

Kyrkohandboken som pdf »

I höst startar regionala fördjupningskurser om Equmeniakyrkans nya handbok. Kurserna vänder sig till alla medarbetare i Equmeniakyrkan.

I höst kan du dessutom söka en 7,5 p kurs i liturgi om ”Gudstjänstens kroppslighet” på Teologiska högskolan. Kursen startar januari 2017.

Grundupplägg och syfte

Kurserna ges på sju platser i landet och är framarbetade i samverkan mellan Bromma folkhögskola, handbokskommittén och Equmeniakyrkan. Efter genomgången kurs ska deltagarna ha fått möjlighet att reflektera över församlingens gudstjänstliv samt erbjudits tillfälle att pröva handboken i praktiken utifrån nyvunna kunskaper om gudstjänstskonst och gudstjänstteologi. Det innebär samtidigt att man kan ge feedback till handbokskommitténs arbete.

Kurslitteratur
  • Söndag. Gudstjänst i en ny tid. Red. Joel Halldorf. Libris förlag 2015
  • Motstånd och förvandling. Gudstjänst på självförverkligandets marknad. Red. Åke Jonsson. Marcus förlag 2015
  • Kyrkohandboken
  • Gudstjänstplattformen
  • Ytterligare förslag på fördjupningslitteratur under kursen kommer för dig som vill läsa mer.
Kursomfång

Kursomfånget rör fem dagar. Tre och halv dagar är inläsning och en och halv dag är regionalt placerade fysiska träffar under hösten 2016 och våren 2017. Kursen ges i samtliga regioner.

Kurstillfälle 1 sker följande dagar i följande regioner
• Region Nord – 7 oktober, Luleå, Missionskyrkan, sista anmälningsdag 27 september
• Region Syd – 11 oktober, Hässleholm, Missionskyrkan, sista anmälningsdag 3 oktober
• Region Stockholm – 12 oktober, Stockholm, Bromma folkhögskola, sista anmälningsdag 4 oktober
• Region Svealand – 18 oktober, Karlskoga, Karlskoga folkhögskola, sista anmälningsdag 10 oktober
• Region Öst – 19 oktober, Jönköping, Södra Vätterbygdens folkhögskola, sista anmälningsdag 11 oktober
• Region Mitt – 20 oktober, Gävle, Betlehemskyrkan, sista anmälningsdag 12 oktober
• Region Väst – 21 oktober, Göteborg, Överås, sista anmälningsdag 13 oktober

Datum för kurstillfälle 2
• Region Stockholm – 14 februari på Bromma folkhögskola
• Region Nord – 22 februari
• Region Öst – 14 mars på Södra Vätterbygdens folkhögskola
• Region Väst – 15 mars på Överås i Göteborg
• Region Svealand – 9 mars
• Region Mitt – 16 mars
• Region Syd – 1 mars

Anmälan

Du anmäler dig här. Välj region så kommer aktuell tid och plats. Sista anmälningsdatum finns också angivet i samband med anmälan. När du anmält dig kommer du att få program och ytterligare information i ett mejl. Det programmet sänds tidigast ut i början av höstterminen.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Din sändande församling står för resa och litteratur.

Kursupplägg

Innan kursens början
I höst kommer alla anmälda att få ett brev där det tydligt står hur vi arbetar under hela kursen. Innan vi möts till den första kursdagen är det bra att påbörja läsningen av aktuell kurslitteratur samt att du har bekantat dig med den gudstjänstplattform som Equmeniakyrkan tar fram.

Kurstillfälle 1
Ramtiderna för kursdag 1 är kl. 9.30-16.00. Då deltar, förutom du själv, kollegor från olika lokala församlingar, regionala kyrkoledare och representanter från handbokskommittén. Torbjörn Bådagård från Bromma folkhögskola är processledare vid respektive kurstillfälle. Vi kommer bl. a att arbeta i grupper utifrån den nya handboken.

Mellan kurstillfälle 1 och 2
Läs angiven kurslitteratur om du inte redan har läst den till första kursdagen.

Du ska också ha prövat några praktiska moment ur nya handboken. Gör detta gärna lokalt i din församling eller gå samman med nära grannförsamlingar. Reflektera över resultatet, lärdomar och insikter.

Därutöver ska du skriva en kortare essä som presenteras under kursdag 2. Hur har den nya handboken utmanat dig och din församling utifrån aspekterna teologiskt/kommunikativt/mångfald av uttryck? Att skriva en essä är att skriva försökande – prövande – undersökande istället för att argumentera och fastslå. Så kan också handbokens upplägg beskrivas ur ett perspektiv.

Vi kommer naturligtvis att prata mer om vad som menas med essä under den första kursdagen. Essän ska handla om hur vi tänker när vi formar gudstjänstens språk snarare än exakt vilka ord som yttras eller vilka handlingar som utförs. Essäerna kommer att skickas till handbokskommittén som en slags respons till dem.

Kurstillfälle 2
Under halvdagen sker presentation av essäerna och samtal om erfarenheter av processen.

Avslutning/examination

Kursens examinationsform är en skriftlig reflektion i form av en kortare essä. Du som lämnar in din essä kommer att få ett kursintyg på genomgången kurs.

Mer information

Hör av dig till
Elisabeth Lindgren
samordnare Bildning och kompetensutveckling
elisabeth.lindgren@equmeniakyrkan.se