Ande, du som livet ger

Gräs som rör sig i vinden

När Fadern skapas blir livet till. Jesus är uppståndelsen och livet (Joh 11:25). Guds goda heliga ande kallar vi för livsgiverskan. Livet är relaterat till hela gudomen, alla personerna i Guds heliga treenighet. Gud säger: ”Se, jag gör allting nytt” (Upp 21:5).

Ibland tänker vi att kristen tro i grunden är en religiös lära, en idétradition bland andra idétraditioner och att det skulle vara vår uppgift som de troende att slå vakt om vår tradition. Då tänker vi att den kristna tron är en lära bland andra läror, ett av alla alternativen på en marknad med olika religioner, filosofier och idétraditioner och vi är dess representanter som marknadsför vår idé och hoppas att folk stannar vid vårt bås och ”köper” våra idéer.

Men det är inte så Bibeln och kristen tro beskriver sig själva. Vi är inte en aktör bland andra aktörer på en marknad för tros- och livsåskådningar. Vi representerar den kraft som skapat och ständigt skapar liv. Vår tro är inte att vi står för ett möjligt alternativ på den där marknaden utan att vi finns där utsända från den kraft som gör att den där marknaden överhuvudtaget kan finnas till, levande och treenig Gud, som ensam är världens skapare och som sänt sin son, Jesus Kristus, som är den enda som kan befria världen från död, synd och ondska (Apg 4:12).

Vi omfattar kristen tro inte för att vi har tänkt efter och valt den idétradition vi tycker är bäst eller intellektuellt mest hållbar utan därför att vi har mött levande och treenig Gud. Kristen tro är inte i första hand en trosåskådning utan en livsgemenskap där mötet med Jesus Kristus förvandlar oss alla och hela vår värld.

I den gemenskapen är det inte vi som bestämmer och har kontrollen utan det är det Gud som har. Vi följer Gud i den dans som är treenighetens liv och som vi inbjuds att vara en del av. Gud för i dansen och vi följer. Vilken glädje det är att vara med i den dansen!

Det är den glädjen som svämmar över i det vi kallar kyrkans mission. Vi är kallade att göra alla folk till Jesu lärjungar (Matt 28:18) inte som en allmän rekryteringskampanj utan därför att vi vill att andra skall få möta den glädje och den befrielse vi har mött.

I denna missionsrörelse bärs vi av den Heliga Anden. Guds goda, heliga Ande är missionens levande kraft. Det är den stormvind (Apg 2:2) som Gud blåser in i sin församling och gör den till vittnen i världen om den förvandlande gemenskap med levande Gud som kristen tro i grunden är.

Det finns en sak vi säkert vet om framtiden och det är att den kommer bli annorlunda än det är just nu och även annorlunda än någon tidpunkt som har varit. När någon säger att historien upprepar sig, kan det vara en adekvat beskrivning av hur det känns, men det är aldrig en riktig beskrivning av hur det är, av sakernas tillstånd.

För oss kristna är det precis som det skall. Kristen tro har aldrig varit och kommer aldrig att bli en nostalgisk livshållning. Vi bärs av ett hopp. Vår bästa tid har inte varit och den är definitivt inte nu utan den kommer i Guds framtid, då Guds rike kommer i sin fulla kraft.

Den som föder det hoppet i oss är Guds goda heliga Ande. Anden rör sig i församlingens utkant och driver den ut i världen, i Guds mission, för att dela med sig av glädjen, kärleken och hoppet som bär den kristna tron. Anden är den Guds goda kraft som inte någon kyrkoledare, pastor, präst eller kyrklig beslutsförsamling kan kontrollera. Den blåser vart den vill, vi hör den blåsa men vet inte varifrån den kommer eller vart den far (Joh 3:8). Det är dock mycket fascinerande att få bevittna om dess kraft och rörelse och det är en förmån att få vara med i Guds mission som får vittna för hela världen om hur Gud handlar i skapelsen och frälsningen.

Arne Fritzson

Arne Fritzson

Teologisk sekreterare

0739-86 16 71

arne.fritzson@equmeniakyrkan.se