Publicerat 

Diakoni

Diakoni

Diakoni handlar om att omsätta evangeliet i handling och att förmedla Guds kärlek i omsorg om medmänniskan. Därför är det viktigt för Equmeniakyrkan att ett diakonalt förhållningssätt genomsyrar hela kyrkan.

Det diakonala arbetet finns inom församlingen men sträcker sig också utanför – både lokalt, nationellt och globalt. Det kan handla om att driva språkcafé, organisera väntjänst bland äldre, arbeta uppsökande i socialt utsatta grupper, besöka fängelser eller har verksamheter för ensamstående föräldrar eller arbetslösa. En del församlingar har särskilt utbildade diakoner i anställd tjänst, men det diakonala uppdraget är hela församlingens ansvar.

Det finns tusen och ett sätt att visa att Gud älskar alla människor. Gud har inga andra händer än dina och mina.

Resurser och material

Äldres existentiella och psykiska hälsa

Nyhetsbrev 5

Specialprojektet Äldres existentiella och psykiska hälsa startade hösten 2016 och ska pågå tom maj 2019. Projektet ägs av Sveriges stadsmissioner och är ett samarbete med den idéburna psykoterapiverksamheten St Lukas och den ideella föreningen Mind som båda verkar för psykisk hälsa. 
Läs mer (pdf)

Kontaktpersoner

Inga Johansson

samordnare för kyrka-samhälle
08-580 031 81
076-505 31 81