Två män samtalar i en sjukhuskorridor

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan finns i stort sett på varje sjukhus i Sverige och vänder sig till patienter, anhöriga och personal. Alla som arbetar inom sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och finns till för enskilda samtal, själavård, gudstjänster, andakter.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och sjukhuspastorerna/diakoner är i de flesta fall anställda av ett lokalt frikyrkoråd. Totalt arbetar cirka 350 personer inom sjukhuskyrkan.

På Sjukhuskyrkans webbplats finns information och kontaktuppgifter för din ort och region.

På det nationella planet samordnas verksamheten genom Sveriges Frikyrkosamråd.

Här kan du se en film om Sjukhuskyrkan i Jönköping

Läs mer om Sjukhuskyrkan på Sveriges Kristna Råds webbplats

Kontaktperson

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se