Hur ska framtidens pastorsutbildning se ut?

Publicerat 

Var och när:
Teologiska högskolan Stockholm
27 januari, 9.30-16.00

Om dagen:
Equmeniakyrkan är en församlingsrörelse där vi som församlingar lever i Guds mission, för människors, skapelsens och världens skull. Vi vill vara en kyrka för hela livet när mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Vad betyder vår vision för hur våra pastorer ska utbildas så att de kan tjäna församlingar och vår samtid på allra bästa sätt?

Vår omvärld och närvärld förändras i snabb takt. Nya behov uppstår. Equmeniakyrkans församlingar förändras i samma snabba takt. Hur ska våra pastorer utbildas för att möta dessa förändringar?

Anmälan till detta seminarie är nu stängd. De som fått en plats har fått ett mail om detta. Mer info om dagen kommer läggas ut här på denna sida några veckor innan seminariet börjar.

Framtidsseminariet arrangeras av Equmeniakyrkan i samverkan med Teologiska högskolan Stockholm. Dagen är del av en mer genomgripande analys om vilka behov framtidens församlingar har av blivande pastorer och vad det därmed innebär för utformningen av pastorsutbildningen framgent.

Antalet deltagare begränsas av logistiska skäl. Om det blir många som anmäler sig kommer vikten av olika erfarenheter att vara ett kriterium för närvaro.

Varmt välkomna!

Sofia Camnerin
biträdande kyrkoledare

Rikard Roitto
Utbildningsledare för teologiska programmet på THS