Må vi alltid minnas

Idag, den 27 januari, är det 75 år sedan koncentrationslägret i Auschwitz befriades och den årliga minnesdagen för förintelsen.

I nazisternas koncentrationsläger mördades människor efter att ha blivit avhumaniserade och tilldelade nummer istället för namn. Idag, och andra dagar, måste vi fortsätta berätta deras historier. Och samtidigt inspireras av det motstånd som pågick över hela världen, också i Sverige.

Idag, och andra dagar, måste vi fortsätta berätta deras historier. Och samtidigt inspireras av det motstånd som pågick över hela världen, också i Sverige.

Redan sex år före befrielsen av Auschwitz, 1939, inleddes mottagandet av flyktingar i Missionsförbundets regi.

Det svenska flyktingmottagandet arrangerades nämligen till en början främst av arbetarrörelsen och kyrkorna. Antisemitismen var utbredd i samhället och det politiska etablissemanget var ovilliga att ta emot flyktingar, särskilt judar. De tillät dock ett mottagande så länge det inte skulle belasta ”det allmänna”. En flyktingkommitté tillsattes, missionsföreståndaren Axel Andersson upplät sin gård i Tostarp utanför Hässleholm och flyktingmottagandet finansierades av gåvor från församlingar och privatpersoner.

Arkivbild Snickeri Tostarps flyktingläger

Historikern Pär Frohnert skriver; ”I ett upprop i maj 1939 bad kommittén om hjälp för ”människor som berövats sitt människovärde och sin medborgarerätt”. Uppropet vädjade till ”den kristna barmhärtigheten”. I ett annat upprop talas om att ”vi måste dela med oss av vår nödtorft åt dem som är både hem- och brödlösa”

Må vi aldrig glömma alla de som drabbades och dog under förintelsen på grund av sin religion, kultur, sexualitet eller politiska övertygelse. Och må vi, precis som våra föregångare, vara modiga nog att stå emot trycket när människovärdet urholkas och ifrågasätts även i vår tid.

Källor:
Frohnert, Pär ”De behöva en fast hand över sig”

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:637935/FULLTEXT01.pdf
Neill, Laura ”Om flyktinglägret i Tostarp”

https://equmeniakyrkan.se/om-flyktinglagret-i-tostarp/