Sociala Missionen

Equmeniakyrkan Stockholm och Sociala Missionen stärker sitt samarbete. Detta är vi mycket glada över på båda håll då vi gemensamt ser att kyrkans diakonala insatser just nu ökar.

Sociala Missionens hemsida: https://socialamissionen.se/

Nyhetsbrev: https://socialamissionen.se/aktuellt/nytt-ar-ny-kunskap-givande-samtal-moten-vantar/

På gång:

Diakonalt forum: 22/2 kl. 16.00 Tema: Tidö-avtalet förslag på migration och integrationsområdet. och 23/5 kl. 16.00 Tema: Ekonomisk utsatthet och den ökande fattigdomen i samhället. https://socialamissionen.se/kalender/diakonalt-forum-tidoavtalets-forslag-och-dess-konsekvenser-for-migration-och-integration/

Kurs i ledarskap för Livsnära samtal: https://equmeniakyrkan.se/kalender/livsnara-samtal-en-ledarutbildning/

Arkiv

Kontakt:

elaine.l@socialamissionen.se (Sociala Missionen)

anders.jonaker@equmeniakyrkan.se (Equmeniakyrkan Stockholm)