Diakonifokus | Livsmod

Livsmod är temat för Diakonifokus under 2022-2023. Livsmod rymmer både de existentiella djupen och det konkreta handlandet.

I materialet som arbetsgruppen för diakoni tagit fram ges verktyg för att våra församlingar ska få redskap och fördjupning för att tillsammans möta människors och samhällets behov. Materialet finns på SKR:s webbplats.

Det handlar om tjänande, att utgå från Jesu fråga: ”Vad vill du att jag ska göra för dig?”

(Mark 10:51)

Behovet av livsmod är stort i vår tid, i meningen mod att vilja leva, tro på livet, våga hoppas. Människors oro har ökat under coronapandemin och när klimatförändringarna blivit allt mer påtagliga. Inte minst bland barn och unga. Idag står frågor om akut överlevnad i fokus. Människor ställer frågor om jorden kommer bestå, om anhöriga eller de själva kommer att överleva. Frågor om död och liv ställs på sin spets. Det finns också andra anledningar till att livsmod blir aktuellt, som när människor far illa i nära relationer, när man tvingas fly från krig och förföljelse, där naturkatastrofer inträffar, när man är orolig för om man ska få ett arbete någonsin, eller om man ska träffa någon att älska och älskas av.

Ingen av oss är en ö. I en global värld blir det allt mer tydligt. Vi hör samman och påverkas av det som händer i andra delar av världen, även konkret när människor kommer hit till Sverige. Ingen del av kroppen kan säga till en annan del att den inte behövs, ingen del av kroppen kan ignorera om någon del lider. Det känns i hela kroppen (1 Kor 12:12-31). Frågan om livsmod gäller alltså inte individer enskilt utan hela den bebodda värld (Oikoumene) som Gud har skapat.

När kyrkor tar sig an temat livsmod så hämtar de resurser ur den kristna trons källor. I centrum finns bibelns berättelser och kyrkans erfarenheter av hur människor i olika situationer funnit tillit och just livsmod. I Bibeln ryms erfarenheter av såväl sjukdom, krig, konflikter, förföljelse, misstro, vanmakt, skuld, ensamhet, förtvivlan – liksom av glädje, kärlek, förlåtelse, helande, försoning, tillit och tro. Moseböckerna rymmer detta, liksom profeterna och vishetslitteraturen. Psaltaren består av böner och sånger, klagopsalmer och tacksägelsepsalmer, erfarenheter av gudsfrånvaro, förtvivlan och av Guds närvaro och omsorg.

Detta är källor när vi ska hitta ord och handling för att möta människors behov av livsmod. Likaså finns den judisk-kristna traditionen om ett folk och allt vad de har formats av. Det är en historia som rymmer överväldigande och dramatiska händelser, både för folket i sin helhet och för enskilda, såsom exempelvis för Job. Israels historia börjar med skapelsen, de första människorna, berättelsen om den stora floden, översvämningen som drabbade allt levande och om Guds inrättande av ett förbund med sitt folk, löftet om att Gud skulle vara med – Immanuel – Gud med oss. Historien fortsätter med folkets fångenskap i Egypten, om slaveriet och befrielsen, uttåget genom Röda havet. De berättar om livet i exil, om templets förstörelse, och om Guds fortsatta omsorg.  

I evangelierna och Nya testamentets brev finns berättelsen om Jesu liv. Maria som blir överväldigad av Guds Ande och föder Jesus. Jesu födelse, Guds människoblivande. Jesus som flykting. Jesus som sedan levde sitt liv under ockupation, tjänade och älskade människor, mötte människor från olika folkslag och samhällsställningar. Jesus Guds inkarnerade Ord, hela världens hopp, världens frälsare, dödades och uppstod, uppsteg till himlen och lovade att sända sin Ande. I apostlagärningarna och i breven beskrivs den första pingsten, Andens utgjutelse över de rädda lärjungarna. Guds Ande som kallas tröstaren, hjälparen. Anden kommer i vinden, i elden, i tecken och under. Här finns de första kristna, hur de levde, vad de kämpade med, vad de utmanades av. Här finns levande ord om hemkomst på olika plan.   

I Bibeln ryms alltså händelser och erfarenheter som vi är en del av också idag, även sådant vi konkret erfar och brottas med, som kan tydas i ett större perspektiv.

Detta är källor vi återvänder till och är kallade att ge vidare. Här följer nu ett material som blir än mer handfast. Här finns samtida bakgrundsmaterial till temat livsmod, förslag på samtalsfrågor, tips på konkreta aktiviteter, sånger och metoder, diakonalt handlande och varande.

Må vi som Guds verktyg för sin mission, ge evangeliet vidare i ord och handling och fokusera på temat livsmod under 2022-2023!

Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd