Publicerat 

Kyrkokonferensen

Kyrkokonferensen är det årsmöte som utgör högsta beslutande organ i Equmeniakyrkan. Till kyrkokonferensen får varje församling sända ombud efter medlemstal. Det gör kyrkokonferensen till Sveriges största ombudsförsamling.

Konferensen fattar beslut om gemensamma projekt, till exempel beträffande samarbete med kyrkor både i Sverige och i andra länder, och verksamhetsplan och budget. Den väljer också personer till olika styrelser och befattningar i Equmeniakyrkans ledning.

Kyrkokonferensen 2017
I år möts vi i Vårgårda på Kristi Himmelsfärdshelgen, 24 – 28 maj. Det börjar med en kvällsgudstjänst på onsdagen och avslutas efter söndagsgudstjänsten den 28e. Läs mer

 

Kyrkokonferensen 2016
Förra året möttes vi till kyrkokonferens i Kista-mässan, Stockholm den 5-7 maj. 
Läs mer