André Jakobsson nominerad till regional kyrkoledare för Region Nord

Observera

Denna text publicerades första gången den 20 februari, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Kyrkostyrelsen har nominerat André Jakobsson till ny regional kyrkoledare för Region Nord. Det är kyrkokonferensen som väljer och avskiljer vår nya regionala kyrkoledare i maj.

Processen började redan i maj förra året när församlingarna inbjöds att nominera kandidater. I Region Nord nominerades 10 olika personer av 7 församlingar.  Efter att en rekryteringskommitté ledd av kyrkoledare Lasse Svensson och representanter för regionen sagt sitt har kyrkostyrelsen nu beslutat att nominera André Jakobsson.

Faktaruta - André Jakobsson, 47 år, bor i Sävar, gift med Anna, fem barnAndré Jakobsson bor i Sävar norr om Umeå sedan år 2000. Han är uppvuxen i Umeå och läste gymnasiet i Skellefteå. Han har bott i Stockholm i två omgångar där han bland annat var ungdomspastor i Botkyrka. Andrés kyrkliga hemvist var från barndomen Pingstkyrkan i Umeå där han också arbetade som ungdomsledare under fem år. Han har läst teologi vid Umeå universitet.

Sedan flyttade han till Sävar och blev pastor i pingstkyrkan där. Han har alltid varit ekumeniskt engagerad och arbetet i Sävar har varit väldigt präglat av det. 2009 bildades Sävaråkyrkan som en ny församling ansluten till både Equmeniakyrkan och Pingst. 2013 ordinerades André som pastor inom Equmeniakyrkan.

Hans arbete i Sävar har framförallt präglats av tre saker. Ekumenik, samhällsengagemang och ett brinnande musikintresse. Förutom allt musicerande i församlingen spelar han regelbundet med Samuel Ljungblahd, bland andra. Han tycker att musiken är en fantastisk väg till gemenskap och engagemang och han säger att Sävaråkyrkan har fler körsångare än församlingsmedlemmar.

När André tänker på rollen som regional kyrkoledare skulle han vilja bidra med precis det som följt honom; ekumenik, samhällsengagemang och kanske också musik. Han säger att förutsättningarna för kyrkan i vårt samhälle är väldigt olika beroende på var i Sverige vi finns. Och han älskar formuleringen i vår teologiska grund: ”Equmeniakyrkan är i tiden ett provisorium i väntan på Kristi kyrkas synliga enhet.”