Kyrkan – en gåva

Jesus säger: ”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består”

Kyrktak med himmel

Under våren kommer mina fredagstankar att kretsa kring ett av mina favoritämnen i kristen tro och kristen teologi: om vad Guds kyrka är, det som vi kallar för kyrkosyn eller ecklesiologi. Jag tänkte börja med att reflektera över tre Jesusord i andra halvan av Johannesevangeliet som jag tycker ger en god grund för vad kyrkan är.

Jesus säger: ”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består”.

Joh 15:16

Grunden för kyrkan är att den är kallad av Gud. Kyrkan är inte i första hand en mänsklig organisation för människor som har en kristen tradition, utan den är en Guds skapelse och en gåva som Gud ger till sina barn för att vara ett andligt hem under vår jordiska pilgrimsfärd till himmelriket. Kyrkan finns inte därför att några människor har beslutat sig för att följa Jesus eller för att vi är några som tycker att kristen tro skulle vara det bästa alternativet bland världens många tros- och livsåskådningar.

Kyrkan finns därför att Gud har kallat den till att vara sitt folk i världen. Den finns därför att Gud har skapat den. Kyrkan är Guds kyrka och vi finns där därför att vi hörsammat Guds kallelse till oss. De som betraktar kyrkan utifrån kan tycka att den är en religiös organisation bland andra organisationer i civilsamhället men för Jesu lärjungar är detta bara en ytlig förståelse av kyrkans väsen. De vet att kyrkan är en levande organism som skapats av Gud, en kropp där Jesus Kristus själv är huvudet för den kroppen.

Senare, efter sin uppståndelse från de döda, sa Jesus till sina lärjungar: ”Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er”.

Joh 20:21

I sin kyrka ger Kristus oss sin frid. Där får vi finnas i ett livssammanhang där vi delar Kristus uppståndelseliv, det liv som inte synden och döden har makt över. Där börjar vi läkas undan de skador som syndafallet har tillfogat mänskligheten och genom den hela skapelsen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd utan det betyder att det finns en gemenskap där Gud ger oss sin goda och heliga Ande som blir en försmak på det gudsrike som vi är på väg till.

Kyrkan blir till i att den sänds av Kristus själv till världen med evangeliet, det glada budskapet om Guds kärlek till oss och till hela världen i Jesus Kristus. Den utgör en förlängning av Faderns sändning av Sonen och den sänds i Den heliga Andens kraft. På så sätt delar kyrkan den gudomliga treenighetens liv.

Fadern sände Sonen för att befria världen undan all ondska. Kyrkan är det folk som är kallat och sänt av Gud för att vittna för världen att skapelsens Gud också är frälsningens Gud. Samma Gud som skapat oss och gett oss livet som en gåva vill också befria oss från det onda. Vi vittnar om att levande Gud ständigt handlar i skapelsen och frälsningen. Detta vittnesbörd är den tjänst som församlingen bär till världen som uttryck för sin tacksamhet över den kärlek som kyrkans folk tar emot i mötet med levande och treenig Gud. Kyrkans mission, som är nerven i kyrkans liv, kommer av den glädje som evangeliet skapar i kyrkan.

Sedan då Jesus möter sina lärjungar för tredje gången efter sin uppståndelse från de döda säger han till Simon Petrus: ”Följ mig!” (Joh 21:19). När kyrkan sänds i världen går Kristus framför den. När kyrkan bär evangeliet till olika sammanhang finns Jesus Kristus redan där före den och fyller dessa sammanhang med sin gudomliga närvaro. Kyrkan är samtidigt sänd och ledd av Jesus Kristus. Kyrkan vittnar för världen att skapelsen och frälsning är två utflöden av samma gudomliga kärlek. Då kyrkan gör det lever den i efterföljelse och lärjungaskap. Kristen tro är inget statiskt utan en process. Mötet med Jesus Kristus förvandlar oss ständigt. Genom kyrkan blir vi mer och mer läkta och mer och mer det vi som människor är avsedda att vara, avbilder av Gud. Den processen kallar vi helgelse. Genom att vi låter levande och treenig Gud verka i oss blir vi mer och mer präglade av den kärlek som utgör Guds innersta väsen.

Arne Fritzson

Arne Fritzson

Teologisk sekreterare

0739-86 16 71

arne.fritzson@equmeniakyrkan.se