Publicerat 

Equmeniakyrkans musikstipendium

Du som är ideell musiker, musikledare eller anställd församlingsmusiker inom Equmeniakyrkans församlingar kan söka stipendium för vidareutbildning.

Ändamål

Utbildning och fortbildning som bidrar till att stärka Equmeniakyrkans musikverksamhet inom klassisk tradition, såsom körsång och orkestermusik av olika slag, psalmackompanjemang och solister. Stipendiet kan t ex finansiera kostnader för sång-, orgel- och instrumentallektioner, dirigent- eller arrangeringsutbildning samt specialistkompetens i form av instruktör, till orkester eller kör, som bidrar till fortbildning av ledaren och musikerna.

Ansökan kan inte avse kör/orkesterresor, inspelningar eller publicering av eget material.

Summa

Stipendium kan sökas från 1500 kr – 15000 kr och kan beviljas max 1 gång per person och år.

Ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 2 april respektive 2 oktober

Frågor

Kontakta Berit Palmquist, handläggare musikstipendiefonden, 070-344 45 68

Equmeniakyrkans musikstipendium

Equmeniakyrkan mottog år 2015 en donation från S:t Paul församling i Stockholm i samband med att deras verksamhet upphörde. Donationen skall användas inom Equmeniakyrkans verksamhetsgren Musik och kreativa uttryck i syfte att finansiera vidareutbildning av och för musiker inom Equmeniakyrkan och anslutna församlingar. Vidareutbildning ska avse kyrkomusik inom klassisk tradition.

En del av donationen kommer att delas ut i form av stipendier till, inom Equmeniakyrkan aktiva, musiker/församlingsmusiker/musikledare för utbildning och fortbildning.

I ansökan ska anges hur stipendiet ska användas och en ekonomisk kalkyl för sökta medel.

Stipendiet bör användas främst till att täcka utbildningskostnader men kan också bidra till resa och uppehälle för att delta i en specifik utbildning. Stipendiet kan inte användas för att täcka inkomstbortfall. I ansökan bör anges om det finns annan delfinansiering av ändamålet.

Musikstipendierådets ledamöter utses av Equmeniakyrkans avdelning för Kreativa uttryck.

Donationer och gåvor

Vill du bidra till musiklivet i Equmeniakyrkan genom att skänka en gåva till Stipendiefonden kontakta Lena Wohlfeil.