Projekt i Israel och Palestina

Ekumeniska Följeslagarprogrammet

Genom att vara en internationell närvaro vill Ekumeniska följeslagarprogrammet bidra till att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten. Närvaron är ett uttryck för...

Sabeel

Sabeel är en ekumenisk gräsrotsrörelse bland kristna palestinier. Organisationen arbetar för att fördjupa kristna palestiniers tro och för att utmana till social handling...

SIRA – skola för barn med inlärningssvårigheter

SIRA-skolan är en specialskola i Palestina för elever med olika typer av inlärningssvårigheter. När de halkar efter i den vanliga skolan blir självförtroendet dåligt....