Projekt i Israel och Palestina

Elever på besök i Israel & Palestina

Sabeels samhällsprogram

Sabeel är en kristen befrielseteologisk gräsrotsorganisation som arbetar aktivt med barn-, ungdoms- och kvinnogrupper. Vi ger stöd till dessa gruppers regelbundna aktiviteter och konferenser.

Lärare hjälper elev att läsa

Skolgång för barn med behov av särskilt stöd – SIRA

I SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko får barn med behov av särskilt stöd en ny chans. Efter några år på SIRA återvänder de flesta...