Publicerat 

Region Syd

 

hela_syd

Region Syd

Vilka är vi och vad vill vi? Det enklaste svaret är det här: Vi är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

Geografiskt sett är vi liten region men vi har ett stort hjärta för våra medlemmar och den lokala församlingen. Eftersom avstånden är korta har vi alltid nära till varandra och till samarbete.

 

Om oss

 

Hitta församling Equmenia Syd

Nya instruktioner för Regionråd

I samband med den regionutredning som genomfördes 2017/2018 har framkommit behov av att förnya de regionala förtroenderåden och tydliggöra deras roll och uppdrag. Parallellt med detta har det pågått ett arbete för att forma regionala medarbetarråd. Kyrkostyrelsen har därför beslutat om följande instruktion för regionråd vilka ersätter de tidigare regionala förtroenderåden.Läs mer

Distriktet upplöst

Äntligen har Södra Götalands distrikt av Svenska Missionskyrkan/SMU kunnat upplösas.Läs mer

Temadag om återplantering i Jönköping

Återplantering innebär förenklat att en befintlig församling med lokal och etablering i närområdet börjar om på nytt med ny ledning och inriktning.Läs mer

Dags att nominera till kyrkostyrelsen

Nu är det tid att hitta de personer som ska sitta i vår kyrkostyrelse – valberedningens arbete är igång och nu välkomnar vi era förslag. Equmeniakyrkan vill vara en en kyrka som kan förvandla mig, dig och världen. Vi vet och tror att alla kan bidra på något sätt för att visa att denna förvandling ärLäs mer