SKAPELSE OCH FRÄLSNING

Prästkrage med blå himmel

Det finns bara en enda sann och levande Gud – Fadern, Sonen och den heliga An­den – som skapar, frälser och ger liv. Skapelsen och frälsningen kommer ur Guds hand och är utflöden av samma gudomliga kärlek. Livet är meningsfullt därför att det är skapat av Gud. Samtidigt hotas skapelsen av ondska, splittring och död. Synden skiljer människan från Gud. Alla föds in i en kluven värld och har del i både det onda och det goda i tillvaron.

Teologisk grund för Equmeniakyrkan, punkt 1

Gud handlar i tillvaron, i skapelsen och frälsningen. Detta är grunden i den gudsuppenbarelse som kristen tro bekänner sig till. Gud har skapat och skapar ständigt. Tillvaron finns till därför att Gud ständigt aktivt väljer att skapa den. Vi finns därför att Gud vill att vi och hela skapelsen skall finnas.

Detta låter bra och är det också om man bara tänker på sådant som är trevligt i skapelsen som fantastiska medmänniskor, vackra sommardagar eller härliga måltider i goda vänners lag, för att ta några exempel.

Men det är ju inte hela sanningen om tillvaron, Guds skapelse. För där finns ju annat som gör ont:  huggormsbett, coronavirus, cancertumörer, naturkatastrofer, svält och krig för att ge andra exempel. Det goda såväl som det onda finns i Guds skapelse och skall kristen skapelsetro ha något väsentligt att tillföra ett existentiellt samtal om vad det är att vara människa i den här tillvaron behöver den förhålla sig till detta. Skapelsetron kan knappast bli trovärdig om den inte tycks kännas vid att ondskans realitet utgör ett reellt och akut problem för den.

En kristen tro som tar skapelsetron på allvar blir en tro full av problem. Varför drabbas några av ondska? Varför framstår den här tillvaron som så orättvis? Vill Gud allt det här? Men dessa problem är inga andra problem än själva livets frågor. Ibland talar människor om livet som något som kan göra en tacksam eller besviken. Tror vi att livet är en skapelse av Gud, som ständigt gör livet möjligt, då är det till Gud som vi riktar de känslor som livet väcker hos oss. Livet är ingenting annat än Guds skapelse.

Men hur kan vi hålla ihop tron på att Gud är kärlek med kristen skapelsetro som säger att allt som finns är skapat av Gud och att Gud som skapare har ett ansvar för tillvaron som helhet. Är Gud en mindre kompetent skapare eftersom vi som Guds skapade varelser så ofta möter sorger, bedrövelser och besvikelser i Guds skapelse?

Detta, lidandets problem eller teodicéproblemet som vi ibland kallar det, möter Gud inte genom att ge oss ett filosofiskt vattentätt argument som löser frågan. Istället hanterar Gud detta genom att i Jesus Kristus bli människa, inkarneras, och möta oss mitt i våra liv. Guds svar på lidandets problem är inte argument utan gemenskap, närhet och kärlek.

Skapelsens Gud är också frälsningens Gud. Detta är kärnan i kristen tro. Gud, som är alltings skapare och som ständigt gör att den här tillvaron kan finnas till, vill rädda oss undan det onda och befria oss att leva det hela, friska och goda liv som vi är skapade för. Därför sände Gud sin son, Jesus Kristus, för att rädda oss undan all ondska, undan de fördärvsmakter, synden, döden och djävulen, som har invaderat Guds skapelse och skadat den så djupt att vi som människor möter så många besvikelser.

Därför är det en nyckeluppgift för oss som förvaltar den kristna förkunnelsen och undervisningen om kristen tro att hålla ihop skapelse och frälsning. Ibland kan det vara frestande att glömma bort det ena och bara tala om det andra, att antingen bara tala om det fina i skapelsen och inte tala om vårt behov av frälsning eller att bara tala om Jesus som frälsare och inte tala om att Guds frälsningsgärning i Jesus Kristus är en förlängning på Guds skapelsegärning. Men det är just då vi förmår hålla ihop dessa storheter som vi slår an det som gör kristen tro annorlunda än andra tros- och livsåskådningar, det som är kristen tros specifika bidrag till berättelsen om hur vi som människor försöker förhålla oss till den här tillvaron som helhet. Så låt oss öva oss i att hålla ihop skapelsen och frälsningen och på det sättet hjälpa människor att se det som är det verkligt unika i den kristna tron.

Arne Fritzson

Arne Fritzson

Teologisk sekreterare

0739-86 16 71

arne.fritzson@equmeniakyrkan.se