Barn som spelar trumpet

Musikkårer

Svensk Musik med Mission, SMM, är en intresseorganisation för blåsargrupper och musikkårer verksamma främst inom Equmeniakyrkan men också inom andra samfund. SMM har ett 50-tal medlemsorkestrar, med totalt cirka 1000 musikanter.

SMM:s uppgift är att stödja och inspirera medlemskårer, musikanter och ledare i deras verksamhet. Detta sker bland annat genom kursverksamheten med välbesökta Sommarmusikskolor, hemsidan, tidningen SMM-nytt, medlemsinformation och tillgång till notbibliotek.

Kontaktperson

Anders Lundin

Konsulent, Musikkårer

073-545 98 12

konsulent@smm.nu