Musiker med gitarr

Equmeniakyrkans musikstipendie

Du som är ideell musiker, musikledare eller anställd församlingsmusiker inom Equmeniakyrkans församlingar kan söka stipendium för vidareutbildning.

Equmeniakyrkans Musikstipendium

Ändamål

Utbildning och fortbildning som bidrar till att stärka Equmeniakyrkans musikverksamhet inom klassisk tradition, såsom körsång och orkestermusik av olika slag, psalmackompanjemang och solister. Stipendiet kan t ex finansiera kostnader för sång-, orgel- och instrumentallektioner, dirigent- eller arrangeringsutbildning samt specialistkompetens i form av instruktör, till orkester eller kör, som bidrar till fortbildning av ledaren och musikerna.

Stipendiet ska gagna församlingens musikverksamhet.

Ansökan kan inte avse kör/orkesterresor, inspelningar eller publicering av eget material.

Summa

Stipendium kan sökas från 1500 kr – 15.000 kr och kan beviljas max 1 gång per person och år.

Ansökningsdagar

Sista ansökningsdag är 2 april respektive 2 oktober

Berit Palmquist

Berit Palmquist

Handläggare musikstipendiefonden

070-344 45 68

musikstipendium@equmeniakyrkan.se